top of page
bcg_mission.jpg
Children playing EMYS

NASZA MISJA

Misją firmy EMYS jest kształtowanie przyszłości edukacji poprzez najbardziej innowacyjną , bezpieczną i angażującą zmysły technologię na świecie. Dzieci są w centrum naszej uwagi.

 

Zespół EMYSa składa się z wysoko wykwalifikowanych ekspertów w dziedzinie edukacji języka angielskiego oraz robotyki społecznej, którzy wyznaczają nowe granice dla programów wczesnej edukacji językowej. Jesteśmy pierwszymi, którzy łączą nowoczesne odkrycia w dziedzinie wczesnej wielojęzyczności z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, jak również z najbardziej zaawansowaną technologiąRobot EMYS to unikalna koncepcja zrodzona z naszej pasji i najbardziej zaawansowany społecznie i ekspresyjnie robot na świecie.

Razem z dziećmi, dla których tworzymy nasz produkt, podążamy za marzeniami, przenosząc poważną naukę do krainy bajek. W rzeczy samej, dzisiejsze marzenia nadają kształt jutrzejszej rzeczywistości. Dlatego też, pragnąc stworzyć wyjątkowy produkt dla naszych dzieci i wnucząt, bierzemy pod uwagę etapy ich rozwoju oraz komfort psychiczny. Co więcej, chcemy stale wytyczać kierunki i kształtować sposób, w jaki sztuczna inteligencja i technologia edukacyjna będą wspierać najmłodsze pokolenia - zarówno w ich przedszkolach, szkołach, jak i w domach.

bottom of page