top of page

Zasady i Warunki

WSTĘP

 

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez EMYS Sp. z o.o.. W całej witrynie terminy „my”, „nasz” i „nasza” odnoszą się do EMYS Sp. z o.o. EMYS Sp. z o.o. oferuje tę witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie, użytkownikowi, pod warunkiem zaakceptowania wszystkich warunków, postanowień, zasad i ogłoszeń określonych tutaj.

 

Korzystając z naszej witryny i/lub dokonując zakupu, korzystasz z naszej „Usługi” i zgadzasz się podporządkować poniższym warunkom i postanowieniom („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowym warunkom i postanowieniom oraz zasadom, do których jest odwołanie lub które są dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń do użytkowników przeglądających, klientów, kupujących i/lub dostarczających treści.

 

Prosimy, przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed dostępem do naszej witryny lub jej używaniem. Korzystając z dowolnej części witryny, zgadzasz się podporządkować Warunkom świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami i postanowieniami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do witryny ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uznawane za ofertę, a ich akceptacja jest wyraźnie ograniczona do Warunków świadczenia usług.

 

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnej witryny podlegają Warunkom świadczenia usług. Najnowszą wersję Warunków świadczenia usług możesz sprawdzić w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części Warunków świadczenia usług, publikując aktualizacje i/lub zmiany na naszej witrynie. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Kontynuowanie korzystania z witryny lub uzyskanie do niej dostępu po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian.

Naszym sklepem zarządza Wix.com Ltd. Zapewniają oni nam platformę handlu elektronicznego online, która umożliwia sprzedaż naszych produktów i usług.

 

SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Zgadzając się na Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś pełnoletni w swoim kraju lub miejscu zamieszkania, albo że jesteś pełnoletni w swoim kraju lub miejscu zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej witryny przez zależne od ciebie osoby niepełnoletnie.

 

Jeśli płatność jest dokonywana w walucie innej niż EUR, kwota zamówienia jest przeliczana według kursu wymiany Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień złożenia zamówienia.

 

Nie możesz używać naszych produktów w celu nielegalnym ani nieautoryzowanym, ani naruszać, korzystając z Usługi, żadnych przepisów prawa w swojej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do przepisów prawa autorskiego).

 

Naruszenie któregokolwiek z Warunków skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem świadczenia usług.

 

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym czasie.

 

Zgadzasz się, że Twoje treści (oprócz informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane bez szyfrowania i obejmować (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do technicznych wymagań sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

 

Zgadzasz się nie kopiować, podwajać, powielać, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać w jakikolwiek sposób żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakichkolwiek danych kontaktowych na stronie internetowej, dzięki której świadczone są usługi, bez wyraźnej pisemnej zgody ze strony naszej.

 

Nagłówki użyte w tej umowie są dodane wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na te Warunki.

 

SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

 

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli udostępnione na tej stronie informacje nie są dokładne, kompletne ani aktualne. Materiał na tej stronie jest udostępniany wyłącznie w celach informacyjnych ogólnych i nie powinien być uznawany za podstawę podejmowania decyzji bez konsultacji podstawowych, bardziej dokładnych, kompletnych lub aktualnych źródeł informacji. Korzystanie z materiałów na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.

 

Strona ta może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne nie są koniecznie aktualne i są udostępniane wyłącznie w celach referencyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji zawartości tej strony w dowolnym czasie, ale nie mamy obowiązku aktualizacji żadnych informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że monitorowanie zmian na naszej stronie leży w Twojej gestii.

 

SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CEN

 

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) bez uprzedzenia.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności przed Tobą lub przed jakąkolwiek trzecią stroną za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

 

SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

 

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczoną ilość i podlegają zwrotowi lub wymianie zgodnie z naszą Polityką Zwrotów opisaną w Warunki Dostawy.

 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odzwierciedlić rzeczywisty wygląd naszych produktów dostępnych w sklepie. Nie możemy jednak zagwarantować, że wyświetlenie koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, jednocześnie nie będąc zobowiązanym, do ograniczania sprzedaży naszych produktów lub usług danej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy stosować to prawo w sposób indywidualny. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub cen produktów podlegają zmianom w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Zastrzegamy sobie również prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Oferta produktu lub usługi dokonana na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

 

Nie udzielamy gwarancji, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

 

CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia dowolnego zamówienia składanego w naszym sklepie. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilość zakupionych produktów na jedną osobę, jeden dom lub jedno zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia składane przez tego samego klienta, korzystającego z tego samego konta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub dostawy. W przypadku dokonania zmiany lub anulowania zamówienia, możemy próbować poinformować Cię, kontaktując się za pośrednictwem adresu e-mailowego i/lub adresu rozliczeniowego/numeru telefonu podanego w chwili składania zamówienia. Zastrzegamy sobie również prawo do ograniczenia lub zakazu zamówień, które, według naszego wyłącznego osądu, wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

 

Zgadzasz się dostarczać aktualne, kompletne i dokładne informacje dotyczące zakupów i konta dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zobowiązujesz się natychmiast aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail i numery kart kredytowych wraz z datami ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i kontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Zwrotów opisaną w Warunki Dostawy.

 

SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

 

Możemy udostępnić Ci dostęp do narzędzi firm trzecich, których nie monitorujemy, ani nie mamy nad nimi kontroli ani wpływu.

 

Zgadzasz się i akceptujesz, że udostępniamy dostęp do takich narzędzi "w takim stanie" i "takimi, jakie są", bez żadnych gwarancji, reprezentacji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju oraz bez jakiejkolwiek aprobaty. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi firm trzecich.

 

Korzystanie przez Ciebie z narzędzi opcjonalnych oferowanych poprzez stronę internetową odbywa się całkowicie na Twoje własne ryzyko i według Twojego uznania. Powinieneś upewnić się, że jesteś zaznajomiony i zgadzasz się z warunkami, na jakich narzędzia te są dostarczane przez odpowiedniego dostawcę zewnętrznego.

 

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje poprzez stronę internetową (w tym wprowadzanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegać będą również niniejszym Warunkom świadczenia usług.

 

CZĘŚĆ 8 - LINKI DO STRON TRZECICH

 

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od dostawców zewnętrznych.

 

Linki do stron trzecich na tej stronie mogą kierować Cię do witryn internetowych osób trzecich, które nie są z nami związane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie ani ocenianie treści ani dokładności tych witryn, ani nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne materiały ani witryny osób trzecich, ani za inne materiały, produkty lub usługi dostarczane przez osoby trzecie.

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne szkody ani straty związane z zakupem lub używaniem towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji prosimy dokładnie zapoznać się z politykami i praktykami osób trzecich i upewnić się, że je rozumiesz. Reklamacje, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osoby trzeciej.

 

SEKCJA 9 — KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, INFORMACJE ZWROTNE I INNE ZGŁOSZENIA

 

Jeśli, na naszą prośbę, przesyłasz pewne konkretne zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursów) lub bez naszej prośby przesyłasz pomysły kreatywne, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, listownie czy w inny sposób (zbiorczo "komentarze"), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, dystrybuować, tłumaczyć i w inny sposób używać w dowolnym medium wszelkich komentarzy, które przekazujesz nam. Nie jesteśmy zobowiązani:

 • do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy;

 • do płacenia odszkodowań za jakiekolwiek komentarze; ani

 • do udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uznajemy według własnego uznania za nielegalne, obraźliwe, groźne, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób naganne lub naruszające prawa własności intelektualnej strony trzeciej lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, wizerunku lub innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać treści zniesławiających lub w inny sposób nielegalnych, obraźliwych lub obscenicznych, ani nie będą zawierać wirusa komputerowego ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na funkcjonowanie Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż jesteś, ani w inny sposób wprowadzać nas lub strony trzeciej w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie komentarze, które zamieszczasz, i za ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze zamieszczone przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.

 

SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE

 

Przekazywane przez Ciebie dane osobowe poprzez sklep podlegają naszej Politykę Prywatności.

 

SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

 

Okazjonalnie może pojawić się informacja na naszej stronie lub w Usłudze, która zawiera błędy drukarskie, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za dostawę produktów, czasów dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć, a także do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są błędne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (także po złożeniu zamówienia).

 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualizację, poprawienie lub wyjaśnienie informacji w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej, w tym, między innymi, informacji cenowej, chyba że wymaga tego prawo. Żadna określona data aktualizacji ani odświeżenia w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej nie powinna być uznana za wskazanie, że wszystkie informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

 

SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

 

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania ze strony lub jej treści:

 • w celach nielegalnych;

 • w celu nakłaniania innych do popełniania lub uczestnictwa w jakichkolwiek nielegalnych czynach;

 • w celu naruszania międzynarodowych, krajowych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, ustaw lub lokalnych rozporządzeń;

 • w celu naruszania lub łamania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych;

 • w celu nękania, nadużywania, obelgi, szkodzenia, zniesławiania, oszczerstwa, deprecjonowania, zastraszania, dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność;

 • w celu przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji;

 • w celu przesyłania wirusów lub jakiejkolwiek innej złośliwej kody, która może być używana w dowolny sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu;

 • w celu zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób;

 • w celu spamowania, phishingu, farmingu, pretekstowania, wyszukiwania, przeglądania lub scrapowania;

 • w jakimkolwiek celu obscenicznym lub niemoralnym; lub

 • w celu ingerowania lub omijania funkcji zabezpieczających Usługi lub dowolnej powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny w przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazanych użytków.

 

SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

Nie gwarantujemy, nie reprezentujemy ani nie zapewniamy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

 

Nie gwarantujemy, że wyniki, które mogą zostać uzyskane z korzystania z usługi, będą dokładne lub niezawodne.

 

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność jej użycia odbywa się na własne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane Ci przez usługę są (o ile nie jest wyraźnie stwierdzone przez nas) dostarczane "takie jakie są" i "takie jak są dostępne" do użytku, bez jakiejkolwiek reprezentacji, gwarancji lub warunków, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków handlowej jakości, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nie naruszania praw.

 

W żadnym przypadku EMYS Sp.z o.o., nasi dyrektorzy, pracownicy, współpracownicy, agenci, kontrahenci, praktykanci, dostawcy, dostawcy usług lub licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, szkody, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karalne, specjalne lub następcze szkody wszelkiego rodzaju, w tym, między innymi, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty zastępcze lub jakiekolwiek podobne szkody, czy to na podstawie umowy, deliktu (w tym zaniedbania), rygoru lub w inny sposób, wynikające z korzystania z usługi lub zakupionych za jej pośrednictwem produktów, lub z jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub produktu, w tym, ale nie tylko, jakiekolwiek błędy lub pominięcia w jakimkolwiek kontencie lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiejkolwiek natury poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przesłanej lub udostępnionej w inny sposób za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostało powiadomione o możliwości ich wystąpienia.

 

Nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w największym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

 

SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIE

 

Zgadzasz się zadośćuczynić, bronić i nie szkodzić EMYS Sp. z o. o. oraz naszym spółkom macierzystym, filiom, stowarzyszonym, partnerom, dyrektorom, pracownikom, agentom, kontrahentom, licencjodawcom, dostawcom usług, podwykonawcom, dostawcom, praktykantom i pracownikom, od wszelkich roszczeń lub żądań, w tym rozsądnych opłat adwokackich, zgłaszanych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z twojego naruszenia niniejszych Warunków korzystania lub dokumentów, do których się one odnoszą, lub naruszenia jakiejkolwiek ustawy lub praw osób trzecich.

 

SEKCJA 15 — ROZDZIELNOŚĆ

 

W przypadku, gdy którykolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część będzie uważana za odseparowaną od niniejszych Warunków korzystania, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 

SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIE

 

Zobowiązanie i odpowiedzialność stron poniesione przed datą rozwiązania pozostaną w mocy po zakończeniu niniejszej umowy ze wszystkich powodów.

 

Warunki korzystania z usług obowiązują, chyba że zostaną rozwiązane przez ciebie lub nas. Możesz zakończyć Warunki korzystania w dowolnym momencie, informując nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług, lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli z naszej wyłącznej oceny nie spełniasz, lub podejrzewamy, że nie spełniasz, któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków korzystania, możemy również w każdym czasie rozwiązać tę umowę bez powiadomienia, a ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszelkie należne kwoty do daty rozwiązania, a także możemy odmówić Ci dostępu do naszych usług (lub ich części).

 

SEKCJA 17 - CAŁKOWITA UMOWA

 

Niepodjęcie przez nas działań w celu wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków korzystania nie będzie stanowiło zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

 

Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie polityki lub zasady eksploatacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub dotyczące Usługi stanowią całą umowę i porozumienie między Tobą, a nami oraz regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub współczesne umowy, komunikaty i propozycje, zarówno ustne, jak i pisemne, między Tobą a nami (w tym, lecz nie ograniczając się do, wcześniejszych wersji Warunków korzystania).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków korzystania nie będą interpretowane na niekorzyść strony redagującej.

 

SEKCJA 18 - PRAWO WŁAŚCIWE

 

Niniejsze Warunki korzystania oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy ci Usługi, będą podlegać i interpretowane zgodnie z prawem polskim.

 

SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKACH KORZYSTANIA

 

Możesz w dowolnym momencie sprawdzić najnowszą wersję Warunków korzystania na tej stronie.

 

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków korzystania, poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. To Twoja odpowiedzialność, aby regularnie sprawdzać naszą stronę internetową pod kątem zmian. Twoje dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach korzystania oznacza akceptację tych zmian.

 

SEKCJA 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE

 

Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres contact@emys.co.

bottom of page