top of page

Warunki Dostawy

Niniejsze Warunki Dostawy opisują, jak możesz dokonać zwrotu towaru i uzyskać zwrot kosztów za swoje zakupy oraz ogólne warunki rękojmi.

 

ZWROT TOWARU

Zasady zwrotu obowiązują przez 14 dni. Jeśli minęło 14 dni od daty zakupu, niestety nie możemy zaoferować zwrotu lub wymiany.

 

Aby zakwalifikować się do zwrotu, produkt musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi również znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Aby sfinalizować zwrot, wymagamy jest paragon lub potwierdzenie zakupu. Prosimy nie odsyłać zakupu do producenta.

 

Istnieją pewne sytuacje, w których udzielane są jedynie częściowe zwroty (jeśli dotyczy): 

 • książka z wyraźnymi śladami użytkowania.

 • dowolny przedmiot nie będący w oryginalnym stanie,

 • uszkodzony lub pozbawiony części z przyczyn niezależnych od naszej winy,

 • dowolny przedmiot zwrócony po upływie więcej niż 14 dni od daty dostawy. 

 

ZWROT KOSZTÓW (jeśli dotyczy)

Po otrzymaniu i zbadaniu zwróconego towaru, wyślemy Ci e-mail informujący, że otrzymaliśmy zwrócony towar. Powiadomimy Cię również o zatwierdzeniu lub odrzuceniu zwrotu. Jeśli zwrot towaru zostanie zatwierdzony, to zostanie uruchomiony zwrot kosztów, a środki zostaną automatycznie zwrócone na Twoją kartę kredytową lub na konto bankowe w określonym terminie.

BRAK LUB OPÓŹNIENIE ZWORTU KOSZTÓW (jeśli dotyczy)

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zwrotu kosztów, sprawdź ponownie swoje konto bankowe. Następnie skontaktuj się z Twoim bankiem, ponieważ często występuje pewien czas przetwarzania przed zaksięgowaniem zwrotu kosztów. Jeśli sprawdziłeś powyższe i nadal nie otrzymałeś zwrotu kosztów, skontaktuj się z nami pod adresem: orders@emys.co

 

PRODUKTY PRZECENIONE (jeśli dotyczy)

Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty w cenie regularnej, niestety nie można otrzymać zwrotu kosztów w przypadku produktów przecenionych.

ZASADY REKOJMI

Rękojmia obejmuje ("Produkt-u") wady materiałowe i wady wykonania w normalnych warunkach użytkowania przez okres 24 miesięcy od daty zakupu ("Okres Rękojmi").

 

 • Rękojmia jest ważna tylko dla pierwotnego nabywcy i jest nieprzenoszalna.

 • Obejmuje ona wady produkcyjne i wady wykonania. Nie obejmuje ona uszkodzeń wynikających z wypadków, nadużycia, użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkownika, zaniedbania, nieautoryzowanych modyfikacji lub jakichkolwiek innych przyczyn poza normalnym użytkowaniem.

 • W okresie rękojmi sprzedawca naprawi lub wymieni, według własnego uznania, wadliwe części lub cały Produkt. Części zamienne mogą być nowe lub odnowione.

 • Aby skorzystać z usługi rękojmi, nabywca musi dostarczyć dowód zakupu i skontaktować się ze sprzedawcą, wypełniając formularz WSPARCIE.

 • Nabywca może być zobowiązany do zwrócenia wadliwego Produktu, a koszty przesyłki mogą być doliczone.

 • Naprawione lub wymienione Produkty są objęte rękojmią do końca oryginalnego Okresu Rękojmi lub 3 miesiące na ten sam typ usterki, w zależności, które jest dłuższe.

 • Rękojmia nie obejmuje rutynowych przeglądów serwisowych, aktualizacji oprogramowania, zużywalnych lub eksploatacyjnych części, w tym między innymi baterii.

 • Rękojmia traci ważność, jeśli numer seryjny Produktu zostanie zmieniony, zniszczony lub usunięty.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

W zakresie dozwolonym przez prawo, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne pośrednie, przypadkowe, specjalne, następcze ani karne szkody, ani za utratę zysków lub przychodów, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Produktu.

WYMIANA PRODUKTU (jeśli dotyczy)

Wymiana produktu jest możliwa tylko w przypadku, gdy jest on wadliwy lub uszkodzony. Niektóre produkty składają się z kilku elementów, zwanych akcesoriami. W przypadku, gdy któryś z nich jest wadliwy lub uszkodzony, wymieniany jest tylko ten konkretny komponent. Uszkodzenie jednego z akcesoriów nie uzasadnia wymiany całego zestawu.

 

Pragniemy poinformować, że bateria musi być ładowana co najmniej raz w roku. Jeśli produkt jest przechowywany w magazynie dystrybutora przez dłuższy czas niż jeden rok, może być konieczne odblokowanie baterii lub jej wymiana przez nasz serwis. Zablokowana lub uszkodzona bateria nie może być podstawą do wymiany całego produktu.

Jeśli potrzebujesz wymienić produkt na ten sam, prześlij nam e-mail na adres support@emys.co. Będziesz odpowiedzialny za pokrycie kosztów wysyłki zwrotnej. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymasz zwrot kosztów, koszty wysyłki zwrotnej zostaną odjęte od kwoty zwrotu. Czas dostawy wymienianego produktu może się różnić w zależności od lokalizacji. Jeśli wysyłasz przedmiot o wartości powyżej 75 dolarów, rozważ skorzystanie z usługi wysyłki z możliwością śledzenia lub zakup ubezpieczenia na przesyłkę. Nie możemy zagwarantować otrzymania zwróconego przedmiotu.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad wysyłki, jeśli masz pytania lub chcesz złożyć reklamację, skontaktuj się z nami e-mailem pod adresem contact@emys.co lub przez formularz: KONTAKT.

bottom of page